MONITOR PHILIPS LED 24" 245E1S/00

764,00 zł
Brutto
Ilość

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
Philips
MONPHIMON0051

Opis

Kolor produktu
Czarny
Częstotliwość wejściowa AC
50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC
100 - 240 V
Pobór mocy
17,94 W
Klasa wydajności energetycznej
B
Pobór mocy w trybie czuwania
0,5 W
Waga produktu
2,56 kg
Szerokość produktu
540 mm
Głębokość produktu
43 mm
Wysokość produktu
325 mm
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Turecka; Fiński; Angielski; Ukraińska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; koreańska; Węgierska; Portugalski; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Japońska; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Polski; Grecka; Portugalski; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Chińska tradycyjna; Francuska; Niemiecki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Czeska; Holenderski; Włoski; Turecka; Fiński; Rosyjski; Ukraińska; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Rosyjski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Polski; Grecka; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Rosyjski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Holenderski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Turecka; Fiński; Holenderski; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Francuska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Czeska; Holenderski; Polski; Grecka; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Portugalski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Polski; Grecka; Szwedzki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Szwedzki; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Szwedzki; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Szwedzki; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Grecka; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; Niemiecki; Turecka; Angielski; Polski; Grecka; koreańska; Węgierska; Czeska; Holenderski; Fiński; Portugalski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; Angielski; Czeska; Holenderski; Polski; Grecka; koreańska; Węgierska; Portugalski; Hiszpański; Ukraińska; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Szwedzki; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Szwedzki; Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Angielski; Japońska; koreańska; Węgierska; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Angielski; Szwedzki; Hiszpański; Włoski; Francuska; Japońska; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Portugalski; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Szwedzki; Niemiecki; Japońska; Francuska; Portugalski; Czeska; Holenderski; Rosyjski; Ukraińska; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Turecka; Szwedzki; Japońska; Angielski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Fiński; Czeska; Holenderski; Portugalski; Polski; Grecka; koreańska; Węgierska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Rosyjski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Hiszpański; Niemiecki; Turecka; Fiński; Polski; Grecka; Czeska; Holenderski; Japońska; Portugalski; koreańska; Węgierska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Włoski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Hiszpański; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; koreańska; Węgierska; Francuska; Portugalski; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Turecka; Ukraińska; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Rosyjski; Szwedzki; Czeska; Holenderski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Turecka; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; Chińska uproszczona; Włoski; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Węgierska; Holenderski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; Szwedzki; Angielski; Niemiecki; Hiszpański; Francuska; Portugalski; Fiński; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Chińska uproszczona; Włoski; Holenderski; Turecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Grecka
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Ukraińska; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Włoski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Japońska; Szwedzki; Hiszpański; Angielski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Portugalski; Polski; Grecka; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska tradycyjna; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Angielski; Chińska uproszczona; Niemiecki; Turecka; Fiński; Francuska; Chińska tradycyjna; Ukraińska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Portugalski; Włoski; Szwedzki; Czeska; Holenderski; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Węgierska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska; Grecka; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Francuska; Turecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Japońska; Polski; Grecka; Fiński; Czeska; Holenderski; Portugalski; koreańska; Węgierska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Japońska; Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Hiszpański; Szwedzki; Polski; Grecka; Ukraińska; koreańska; Węgierska; Czeska; Holenderski; Rosyjski; Portugalski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Chińska uproszczona; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Włoski; Turecka; Fiński; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Hiszpański; Angielski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Ukraińska; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Grecka
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Japońska; Niemiecki; Francuska; Turecka; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Szwedzki; Fiński; Polski; Grecka; Ukraińska; koreańska; Węgierska; Portugalski; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Japońska; Angielski; Szwedzki; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Czeska; Holenderski; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Portugalski; Polski; Grecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Japońska; koreańska; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Turecka; Fiński; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Włoski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; Szwedzki; Angielski; Francuska; Ukraińska; Hiszpański; Portugalski; Polski; Grecka; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Niemiecki; Hiszpański; Czeska; Holenderski; Polski; Grecka; Portugalski; Turecka; Fiński; Ukraińska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Ukraińska; Włoski; Chińska tradycyjna; Angielski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Rosyjski; Portugalski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Szwedzki; koreańska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Grecka; Węgierska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Japońska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Holenderski; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Włoski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Włoski; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Rosyjski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Szwedzki; Japońska; Angielski; Niemiecki; Turecka; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Portugalski; Fiński; koreańska; Węgierska; Czeska; Holenderski; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Hiszpański; Polski; Grecka; Czeska; Holenderski; Angielski; Rosyjski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Hiszpański; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Węgierska; Grecka
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Węgierska; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Turecka; Fiński; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Turecka; Fiński; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Japońska; koreańska; Portugalski; Węgierska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Holenderski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Węgierska; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; Francuska; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka; Fiński; Portugalski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Turecka; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Grecka; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Czeska; Holenderski; Turecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Fiński
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Francuska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Portugalski; Szwedzki; Czeska; Holenderski; Rosyjski; Polski; Grecka; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Niemiecki; Angielski; Hiszpański; Portugalski; Ukraińska; Rosyjski; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Turecka; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Fiński; Węgierska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Angielski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Polski; Grecka; Portugalski; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Chińska tradycyjna; Japońska; Hiszpański; Angielski; Turecka; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Chińska uproszczona; Włoski; Rosyjski; Fiński; Holenderski; Portugalski; Polski; Grecka; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Turecka; Fiński; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Angielski; Hiszpański; Francuska; Włoski; Japońska; Szwedzki; Rosyjski; Turecka; Ukraińska; Czeska; Holenderski; Fiński; koreańska; Polski; Portugalski; Grecka; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Holenderski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Ukraińska; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Turecka; Fiński; Włoski; Ukraińska; Czeska; Holenderski; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Turecka; Angielski; Szwedzki; Japońska; Portugalski; koreańska; Węgierska; Czeska; Holenderski; Fiński; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Chińska uproszczona; Włoski; Holenderski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Turecka; Francuska; Hiszpański; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Czeska; Holenderski; Portugalski; Fiński; Ukraińska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Angielski; Szwedzki; Francuska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; Polski; Grecka; Portugalski; Ukraińska; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Szwedzki; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Japońska; Niemiecki; Czeska; Francuska; Turecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Holenderski; Fiński; Polski; Grecka; Portugalski; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; Szwedzki; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Francuska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Hiszpański; Japońska; Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Portugalski; Polski; Grecka; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Holenderski; Turecka; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Czeska; Holenderski; Polski; Grecka; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Portugalski; Ukraińska; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Japońska; koreańska; Rosyjski; Węgierska; Grecka; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Turecka; Fiński; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Węgierska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Angielski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Hiszpański; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Czeska; Holenderski; Portugalski; Rosyjski; Japońska; Ukraińska; koreańska; Węgierska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Hiszpański; Ukraińska; Japońska; Szwedzki; Angielski; Francuska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka; Portugalski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Angielski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Portugalski; Ukraińska; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Rosyjski; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Turecka; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Hiszpański; Turecka; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Hiszpański; Węgierska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Turecka; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Turecka; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Niemiecki; Czeska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Holenderski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Turecka; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Turecka; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; koreańska; Węgierska; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Rosyjski; Japońska; koreańska; Węgierska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Czeska; Holenderski; Turecka; Fiński; Japońska; koreańska; Węgierska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Węgierska; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Turecka; Fiński; Niemiecki; Czeska; Holenderski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Wbudowane głośniki
Nie
Waga wraz z opakowaniem
4,68 kg
Szerokość opakowania
586 mm
Głębokość opakowania
127 mm
Wysokość opakowania
462 mm
Przewody
Prąd przemienny; HDMI
Przewody
HDMI; Prąd przemienny
Długość przekątnej ekranu
60,5 cm (23.8")
Format obrazu
16:9
Rozdzielczość
2560 x 1440 piksele
Rozdzielczość
2560 x 1440 px
Czas odpowiedzi (typowy)
4 ms
Kąt widzenia (poziomy)
178°
Kąt widzenia (pionowy)
178°
Kolory wyświetlacza
16.78 millionów kolorów
Rozmiar plamki
0,206 x 0,206 mm
Typ podświetlacza
W-LED
Technologia wyświetlacza
LCD
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
Zgodność z RoHS
Tak
Interfejs do montażu panela
100 x 100
Interfejs do montażu panela
100 x 100 mm
Standard VESA
Tak
Ilość portów HDMI
1
Liczba portów VGA (D-Sub)
1
Certyfikat EnergyStar
Tak
Pozycjonowanie na rynku
Dom
NVIDIA G-SYNC
Nie
AMD FreeSync
Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)
250 cd/m²
Natywne proporcje obrazu
16:9
Typ HD
2K Ultra HD
Kształt ekranu
Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki
2560 x 1440; 1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane rozdzielczości grafiki
1920 x 1080 (HD 1080); 2560 x 1440
Zasięg skanowania w poziomie
54 - 84 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego
54 - 84 kHz
Typ ekranu
IPS
Maksymalna częstotliwość odświeżania
75 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)
117%
Wbudowana kamera/aparat
Nie
Zakres kąta nachylenia
-5 - 20°
Gniazdo zamknięcia przewodu
Tak
Typ gniazda zamka kabla
Kensington
Zakres regulacji wysokości
Nie
Regulacja pochylenia
Tak
OSD
Tak
Liczba DisplayPorts
1
Wersja DisplayPort
1.2
Port DVI
Nie
Wersja HDMI
1.4
Wbudowany USB hub
Nie
Wejście audio dla danych
Nie
Wyjście na słuchawki
Nie
HDMI
Tak
Certyfikaty
CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN
Tryb wyłączenia
0,3 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)
540 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)
195 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)
414 mm
Kompatybilność 3D
Nie
Zasięg skanowania (długość)
49 - 75 Hz
Ekran sRGB
Tak
Wbudowany tuner tv
Nie
Wbudowany wyłącznik
Tak
Kolor nóżek
Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)
0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)
-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej
20 - 80%
Obsługiwane tryby wideo
1080p; 1440p
Obsługiwane tryby wideo
1440p; 1080p
Rozmiar obrazu (w poziomie)
52,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)
29,6 cm
Częstotliwość odświeżania pionowego
49 - 75 Hz
Rodzaj opakowania
Pudełko
Rodzaj opakowania
Box
Stojak dołączony
Tak
Pokrycie NTSC (typowe)
100%
Obsługa funkcji Plug & Play
Tak
Podręcznik użytkownika
Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego
Tak
Diody LED
Stand-by; Operacje
Diody LED
Operacje; Stand-by
Roczne zużycie energii
50 kWh
Waga (z podstawą)
3,24 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu
Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego
Mega Contrast
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)
0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)
0 - 12192 m
Gęstość pikseli
123 ppi
Wyjście audio
Tak
Wyjście audio
Y
Paleta barw
100%
Liczba języków OSD
21
DDC/CI
Tak
Wolne od Metali ciężkich
Pb (ołów); Hg (rtęć)
Wolne od Metali ciężkich
Hg (rtęć); Pb (ołów)
Synchronizacja komponentowego wideo
Sync-on-green (SOG); Separate sync
Synchronizacja komponentowego wideo
Separate sync; Sync-on-green (SOG)
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)
50000 godz.
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)
50000 h
Materiał opakowania zdatny do odzysku
100%
Oddzielna synchronizacja H/V
Tak
Sync-on-green (SOG)
Tak
Materiał poddający się recyclingowi
100%
Opcja regulacji wysokości
Nie
Interfejs do montażu panelu
100 x 100 mm
Interfejs do montażu panelu
100 x 100

Specyficzne kody