Monitor LG 27MP59G (27" IPS/PLS FullHD 1920x1080 DisplayPort, HDMI, VGA kolor czarny)

803,00 zł
Brutto
Ilość

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
LG
MONLG-L270053

Opis

Kolor produktu
Czarny
Częstotliwość wejściowa AC
50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC
100 - 240 V
Pobór mocy
20,3 W
Klasa wydajności energetycznej
A
Waga produktu
3,9 kg
Szerokość produktu
634,1 mm
Głębokość produktu
91,1 mm
Wysokość produktu
382,5 mm
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Angielski; Ukraińska; Japońska; Polski; Grecka; Fiński; Portugalski; Hinduska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; Hiszpański; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Hiszpański; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Fiński; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Niemiecki; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Niemiecki; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Japońska; koreańska; Ukraińska; Fiński; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Hiszpański; Angielski; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Japońska; koreańska; Fiński; Portugalski; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Włoski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Portugalski; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Fiński
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Fiński; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; koreańska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Angielski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Portugalski; Ukraińska; Fiński; Rosyjski; Włoski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Angielski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Szwedzki; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Szwedzki; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Fiński; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Fiński; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Fiński; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Hiszpański; Rosyjski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański; Angielski; Niemiecki; Francuska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Hiszpański; Szwedzki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Rosyjski; Fiński; Włoski; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Ukraińska; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Angielski; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Rosyjski; Włoski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hiszpański; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hinduska; Niemiecki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Włoski; Japońska; koreańska; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Niemiecki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Chińska uproszczona; Francuska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Włoski; Rosyjski; Niemiecki; Japońska; Szwedzki; koreańska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Ukraińska; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Fiński; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Fiński; Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Rosyjski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Japońska; koreańska; Szwedzki; Fiński; Hiszpański; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Japońska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński; Szwedzki; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Fiński; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Francuska; Polski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Grecka; Hinduska; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Szwedzki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Szwedzki; Japońska; koreańska; Hiszpański; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Fiński; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Fiński; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Fiński; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Francuska; Angielski; Japońska; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; koreańska; Hiszpański; Ukraińska; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Fiński; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Fiński; Niemiecki; Włoski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Fiński; Polski; Grecka; Hinduska; Rosyjski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Szwedzki; Niemiecki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański; Japońska; Angielski; Portugalski; koreańska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Hiszpański; Angielski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Ukraińska; Fiński; Szwedzki; Rosyjski; Japońska; koreańska; Portugalski; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Fiński
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; Angielski; Portugalski; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Francuska; Polski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Szwedzki; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Angielski; Włoski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Rosyjski; Fiński
Języki menu ekranowego
Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Japońska; koreańska; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Angielski; Portugalski; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Niemiecki; Hiszpański; Ukraińska; Fiński; Szwedzki; Japońska; Portugalski; Polski; Grecka; Hinduska; koreańska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Japońska; koreańska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki; Hiszpański; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Fiński
Języki menu ekranowego
Fiński; Japońska; koreańska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Ukraińska; Hinduska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Niemiecki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Hiszpański; Japońska; koreańska; Francuska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Angielski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; Hiszpański; Polski; Grecka; Hinduska; koreańska; Fiński; Portugalski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Fiński; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Rosyjski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Hiszpański; Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Fiński; Włoski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Fiński; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Ukraińska; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki; Fiński; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Japońska; Angielski; Francuska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; koreańska; Portugalski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński; Hiszpański; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Niemiecki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Japońska; Szwedzki; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Rosyjski; koreańska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Hiszpański; Fiński; Chińska uproszczona; Angielski; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Japońska; koreańska; Włoski; Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Francuska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Japońska; koreańska; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski; Ukraińska; Rosyjski; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Angielski; Portugalski; Fiński; Hiszpański; Ukraińska; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Rosyjski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Angielski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Rosyjski; Ukraińska; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; Szwedzki; Hiszpański; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; koreańska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Hiszpański; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Szwedzki; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Angielski; Niemiecki; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Włoski; Fiński; Ukraińska; Polski; Grecka; Hinduska; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Ukraińska; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Japońska; Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Szwedzki; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Niemiecki; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Portugalski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Ukraińska; Hiszpański; Fiński; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Fiński; Szwedzki; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Angielski; Hiszpański; Francuska; Włoski; Japońska; Szwedzki; Rosyjski; Ukraińska; Fiński; koreańska; Polski; Portugalski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Hiszpański; Włoski; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Fiński; Japońska; koreańska; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Fiński; Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Fiński
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Fiński; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Fiński; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Angielski; Japońska; Niemiecki; Hiszpański; Fiński; Polski; Grecka; Hinduska; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska; Portugalski; koreańska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Japońska; Angielski; Hiszpański; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Portugalski; Rosyjski; koreańska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Niemiecki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Fiński; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Fiński; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Niemiecki; Hinduska
Języki menu ekranowego
Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Ukraińska; Rosyjski; Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Włoski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Fiński; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Fiński; Niemiecki; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Fiński
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Fiński; Angielski; Portugalski; Rosyjski; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Fiński; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Fiński; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Fiński; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Fiński; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Angielski; Chińska uproszczona; Włoski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Fiński; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Hiszpański; Niemiecki; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Japońska; koreańska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Fiński; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; koreańska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska; Grecka; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Fiński
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Niemiecki; Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Fiński; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki; Fiński; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Chińska tradycyjna; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Szwedzki; Ukraińska; Portugalski; Japońska; koreańska; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Fiński; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Niemiecki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Fiński; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska uproszczona; Japońska; Francuska; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Włoski; Angielski; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski; Fiński; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Fiński; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Chińska tradycyjna; Grecka; Hinduska; Rosyjski; Fiński; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Fiński; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Angielski; Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; Chińska tradycyjna; Niemiecki; koreańska; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski; Szwedzki; Fiński; Ukraińska; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Niemiecki; Angielski; Portugalski
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Niemiecki; Fiński; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Hiszpański; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Hiszpański; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Fiński; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Szwedzki; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Ukraińska; Szwedzki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Szwedzki; Fiński; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Rosyjski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Ukraińska; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Angielski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Portugalski; Fiński; Ukraińska; Włoski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Szwedzki; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Angielski; Francuska; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; Polski; Grecka; Hinduska; koreańska; Portugalski; Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Fiński; Szwedzki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Fiński; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Niemiecki; Hiszpański; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Fiński; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Francuska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Hiszpański; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Niemiecki; Francuska; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Fiński; Ukraińska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Hiszpański; Portugalski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Fiński; Ukraińska; Szwedzki; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Japońska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański; koreańska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Fiński
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Fiński; Hiszpański; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Japońska; koreańska; Szwedzki; Ukraińska; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Hinduska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Fiński; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Fiński; Szwedzki; Hinduska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański; Szwedzki; Fiński; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Szwedzki; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Niemiecki; Hiszpański; Japońska; koreańska; Fiński
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Fiński; Niemiecki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Ukraińska; Fiński; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Fiński; Niemiecki; Ukraińska; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Niemiecki; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Niemiecki; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Ukraińska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Fiński; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Fiński; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Hiszpański; Niemiecki; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Ukraińska; Fiński
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Angielski; Portugalski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Ukraińska; Fiński; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Niemiecki; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Ukraińska; Japońska; koreańska; Szwedzki; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Ukraińska; Szwedzki; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Hinduska; Fiński; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska uproszczona; Włoski; Niemiecki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Fiński
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Hiszpański; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Chińska tradycyjna; Francuska; Ukraińska; Hiszpański; Japońska; koreańska; Szwedzki; Portugalski; Rosyjski; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński
Języki menu ekranowego
Angielski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Chińska tradycyjna; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Włoski; Fiński; Rosyjski; Hiszpański; Ukraińska; Portugalski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Niemiecki; Japońska; koreańska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Angielski; Portugalski; Fiński
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Hiszpański; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Japońska; koreańska; Niemiecki; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Ukraińska; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Szwedzki; Hiszpański; Ukraińska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Angielski; Portugalski; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Angielski; Portugalski; Fiński; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Chińska uproszczona; Włoski; Francuska; Angielski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Fiński; Niemiecki; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Ukraińska; Portugalski; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Ukraińska; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Japońska; koreańska; Hiszpański
Języki menu ekranowego
Japońska; koreańska; Chińska uproszczona; Włoski; Angielski; Portugalski; Szwedzki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Niemiecki; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Ukraińska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Niemiecki; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Angielski; Portugalski; Chińska uproszczona; Włoski; Fiński; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Ukraińska; Szwedzki; Angielski; Portugalski; Niemiecki; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Hiszpański; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Chińska uproszczona; Włoski; Japońska; koreańska
Języki menu ekranowego
Fiński; Angielski; Portugalski; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Niemiecki; Japońska; koreańska; Ukraińska; Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Szwedzki
Języki menu ekranowego
Francuska; Niemiecki; Chińska uproszczona; Włoski; Hiszpański; Angielski; Chińska tradycyjna; Japońska; koreańska; Ukraińska; Portugalski; Polski; Grecka; Hinduska; Fiński; Szwedzki; Rosyjski
Języki menu ekranowego
Francuska; Polski; Grecka; Hinduska; Chińska uproszczona; Włoski; Szwedzki; Japońska; koreańska; Hiszpański; Chińska tradycyjna; Rosyjski; Fiński; Ukraińska; Niemiecki; Angielski; Portugalski
Waga wraz z opakowaniem
6 kg
Szerokość opakowania
703 mm
Głębokość opakowania
446 mm
Wysokość opakowania
135 mm
Przewody
DC; HDMI
Przewody
HDMI; DC
Długość przekątnej ekranu
68,6 cm (27")
Format obrazu
16:9
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Rozdzielczość
1920 x 1080 piksele
Czas odpowiedzi (typowy)
5 ms
Kąt widzenia (poziomy)
178°
Kąt widzenia (pionowy)
178°
Kolory wyświetlacza
16.78 millionów kolorów
Rozmiar plamki
0,3114 x 0,3114 mm
Typ podświetlacza
W-LED
Technologia wyświetlacza
LED
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
Standard VESA
Nie
Ilość portów HDMI
1
Liczba portów VGA (D-Sub)
1
AMD FreeSync
Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync
Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)
250 cd/m²
Natywne proporcje obrazu
16:9
Typ HD
Full HD
Kształt ekranu
Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki
1920 x 1080 (HD 1080)
Częstotliwość odświeżania poziomego
30 - 85 kHz
Typ ekranu
IPS
Maksymalna częstotliwość odświeżania
75 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)
99%
Zakres kąta nachylenia
-2 - 15°
Gniazdo zamknięcia przewodu
Tak
Typ gniazda zamka kabla
Kensington
Zakres regulacji wysokości
Nie
Regulacja pochylenia
Tak
OSD
Tak
Liczba DisplayPorts
1
Port DVI
Nie
Wyjścia słuchawkowe
1
Wyjście na słuchawki
Tak
Certyfikaty
UL(cUL), TUV-type, FCC-B, CE, EPA7.0, ErP, Windows 10
Tryb wyłączenia
0,3 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym
0,3 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)
634,1 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)
204,1 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)
470,5 mm
Ekran sRGB
Tak
Obsługiwane tryby wideo
1080p
Częstotliwość odświeżania pionowego
56 - 75 Hz
Stojak dołączony
Tak
Obsługa funkcji Plug & Play
Tak
Gniazdko wyjścia DC
Tak
Zgodność z EPEAT
Gold
Waga (z podstawą)
4,3 kg
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego
Mega Contrast
Maksymalne zużycie mocy
26,5 W
HDCP
Tak
Liczba języków OSD
18
DDC/CI
Tak
Szerokość
703 mm
Opcja regulacji wysokości
Nie
Wysokość urządzenia
382,5 mm
Głębokość kartonu
446 mm
Wysokość pudełka
135 mm

Specyficzne kody